Đặc trưng
 • Giá:

  19,000₩

 • Ngày đăng

  2021-09-01

 • Khu vực:

Giới thiệu Nhà

 • Bài đăng

  286

 • Lượt xem

  37162

 • Đăng ký từ

  07/2021

 • Số điện thoại

  01043158898

 • Địa Chỉ

  서울 강남구 논현동

Tùy chọn
Trạng thái
 • Đã sử dụng

 • Có phí giao hàng

Mô tả bài đăng

Kích cỡ cho giường 1-2 người nằm. 

60*200*3cm

Tin nhắn